Leder i Fremad husstyre

Verson: 1.0

Leder i Fremad husstyre er medlem av styret og rapporterer til leder. Leder i Fremad husstyre er ansvarlig for driften av Fremad. Han / hun skal utføre sitt arbeide etter styrets planer og etter vedtekter for Selvik Velforening.

Leder i Fremad husstyre er ansvarlig for:

  • å kalle inn til styremøter og årsmøte for husstyret.
  • referat- og protokollskriving etter styre- og årsmøte.
  • å utarbeide Fremads årsberetning til årsmøtet i Selvik Velforening.
  • å føre Fremads digitale og analoge arkiv, i samarbeid med øvrig husstyre.
  • sette opp søknader og andre aktuelle skriv vedrørende Fremad.
  • tilsette frivillig vaktmester / utleieansvarlig for Fremad og holde oversikt over dennes arbeid.

Leder i Fremad husstyre kan bli pålagt andre oppgaver.

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til telefonbruk, kontorrekvisita og lignende. Dette skal i så fall behandles av styret i velforeningen først. Stillingen vil ikke få noen annen økonomisk godtgjørelse.

Godkjent på styremøte 13. april 2015

Del denne siden