Lyst til å være med på planlegging og gjennomføring av vellets aktiviteter? Bli med i velstyret da vel.

Kunne du tenke deg å bidra i nærmiljøet og være aktivt med på planene til Sandes mest aktive velforening?

På denne siden ser du hva hver enkelt stilling i velstyret går ut på.

Klikk deg inn og ta en titt og om noe ser interessant ut kan man ta kontakt med valgkomiteen ved Arve Gunnestad på arve.gunnestad@ebnett.no.

Styreleder velges årlig, mens øvrige posisjoner velges for to år av gangen.

Ved å klikke på lenken ser du styrelederens oppgaver i velforeningen.

Ved å klikke på lenken ser du nestleders oppgaver i velforeningen.

Ved å klikke på lenken ser du kassereres oppgaver i velforeningen.

Ved å klikke på lenken ser du sekretærens oppgaver i velforeningen.

Ved å klikke på lenken ser du leder i Fremads husstyre sine oppgaver i velforeningen.

Styremedlemmer og varamedlemmer

I tillegg til de fastsatte rollene har vi også andre styremedlemmer og varamedlemmer med i styret.

Del denne siden