Årsmøte 2022

Det ordinære årsmøtet 2022 avholdes på Fremad
Mandag 4. april 2022, kl. 18:00-19:30

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet

  • Vedtektsendringer. Styrets forslag - Se eget vedlegg

Informasjon fra styret:

  • 100-årsjubileum for Fremad – Enkel markering
  • Utsmykningsprosjekt Fremad tones ned

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

Husk å betale medlemskontingent kr 250,- i god tid før årsmøtet.
Konto: 1503.10.99150 eller Vipps: 76 785
Oppgi gjerne din mailadresse.

Velkommen!

På vegne av styret i Selvik velforening
Odd Tonby
Styreleder

2022 Referat Årsmøte - Selvik Velforening

2021 Årsberetning Selvik velforening

2021 REVISORS UTTALELSE - REGNSKAP SELVIK VEL

2021 Regnskapsoppstilling signert - Selvik Velforening

2021 RESULTATREGNSKAP 1 DETALJERT

2021 BALANSE DETALJERT - SELVIK VELFORENING

2021 SALDOBALANSE, DETALJERT - SELVIK VELFORENING

2022 DRIFTSBUDSJETT SELVIK VEL - FREMAD

2022 Forslag til Vedtektsendringer - Selvik Velforening

2011 VEDTEKTER FOR SELVIK VEL

2022 REVIDERTE VEDTEKTER FOR SELVIK VEL

2022 Informasjon fra styret

2022 Valg av styre - Selvik Velforening

Del denne siden