Årsmøte 2023

Det er igjen tid for å avholde årsmøte i Selvik Velforening. Møtet vil finne sted:


Tid: Mandag 24. april 2023 Kl. 18:00-19:15
Sted: Fremad


 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av styrets årsberetning for 2022
 • Godkjenning av regnskap 2022
 • Budsjett/medlemskontingent 2023
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
  • Lekeplassen v/Hauglandbakken og Solheimveien
   Lekeapparater trenger tilsyn/vedlikehold - Kommunen
   Dugnad på lekeplassen – Velforeningen/beboerne
   Rutine for gressklipping - Småbarnsforeldre
   Prosjektleder utnevnes/velges

  • Dugnad på Kverntangen
   Prosjektleder utnevnes

 • Valg av styre og valgkomite
  • Se eget ark for valg
  • Vi trenger nye krefter og oppfordrer beboerne på Selvik om å
   bli med i styret, engasjere seg og bidra til et aktivt nærmiljø


Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun betalende medlemmer som har
stemmerett på årsmøtet.


Husk å betale medlemskontingent kr 250,- i god tid før årsmøtet.
Konto: 1503.10.99150 eller Vipps: 76 785
Oppgi gjerne din mailadresse.


Velkommen!


Styret i Selvik velforening

Del denne siden