Innkalling til årsmøte i Selvik Velforening

Det ordinære årsmøtet 2024 avholdes på Fremad
Mandag 15. april 2024, kl. 18:00-19:15


 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av styrets årsberetning for 2023
 • Godkjenning av regnskap 2023
 • Budsjett/medlemskontingent 2024
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
  • Informasjon om brannteknisk tilstandsanalyse fra Firesafe AS
   Pålagt brannsikring av Fremad – estimert kostnad kr 168.000,-
   Finnes det muligheter for å få dekket kostnadene?
   Offentlig støtte? Kampanjer? .....
   Bør vi videreføre utleie av leilighet og lokale i 2. etg.?
   Diskutere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene
   Ta hensyn til økonomiske og praktiske aspekter
  • Hyggelige aktiviteter for lokalbefolkningen :-)
   Kom gjerne med tips om hyggelige aktiviteter for små og store
   Vi ønsker at Fremad skal være et samlingspunkt der ting skjer


 • Valg av styre og valgkomite
  • Se eget ark for valg
  • Vi trenger nye krefter og oppfordrer beboerne på Selvik om å
   bli med i styret, engasjere seg og bidra til et aktivt nærmiljøÅrsmøtet er åpent for alle, men det er kun betalende medlemmer som har
stemmerett på årsmøtet.


Husk å betale medlemskontingent kr 250,- i god tid før årsmøtet.
Konto: 1503.10.99150 eller Vipps: 76 785
Oppgi gjerne din mailadresse.


Velkommen!
Styret i Selvik velforening
Dokumenter til årsmøtet:

2023 Årsberetning Selvik Velforening.pdf

2023 Regnskapsoppstilling - Selvik Velforening.pdf

Uttalelse om regnskap 2023.pdf

2024 Budsjett Selvik Velforening.pdf

2024 Valg av styre - Selvik Velforening.pdf

2022 Vedtekter Selvik Velforening.pdf

Del denne siden