Nestleder

Verson: 1.0

Nestleder er medlem av styret og rapporter til leder. Stillingen overtar som leder i dennes fravær. Han / hun skal utføre sitt arbeide etter styrets planer og etter vedtekter for Selvik Velforening.

Nestleder er ansvarlig for å:

  • være leders stedfortreder når det er nødvendig.
  • ha en slik oversikt over vellets saker at personen kan tre inn i leders rolle.
  • hjelpe leder hvor det er nødvendig.
  • gjøre seg tilgjenglig for spørsmål og praktisk hjelp for de andre medlemmene i velstyret.
  • å holde orden på styrets utstyr og eiendeler.
  • å påse at hjemmesiden og vellets facebookside oppdateres.

Nestleder kan bli pålagt andre oppgaver.

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende. Dette skal i så fall behandles av styret i velforeningen først. Stillingen vil ikke få noen annen økonomisk godtgjørelse.

Godkjent på styremøte 13. april 2015

Del denne siden